24Backup
image description

Германски стандарди

  • Следење на законска регулатива за архивско работење;
  • Законска регулатива за безбедноста на информациите, како што се заштита при работењето, заштита на лични податоци итн.;
  • Примена на современа техничка инфрструктура за 100% безбедност на податоците на клиентите;

image description

Е-Aрхивa

  • Е-Архива ви го олеснува управувањето со документацијата и лесен и брз пристап до вашата физичка и електронска документација.
  • Ваша документација која е физички архивирана или скенирана, ја складирате во база која гарантира 100% безбедност и онлајн пристап во секое време.

image description

Е-канцеларија

  • Во софтверот се класифицираат документите според категории креирани согласно потребите на вашата фирма.
  • До вашите податоци преку апликација пристапувате со корисничко име и лозинка кои се ваши лични и доверливи и се заштитени од неовластен пристап;

За Нас

24Backup е дата центар за управување, архивирање и 100% заштита на податоци;

  • видео записи;
  • аудио записи;
  • документи во било кој формат.

Повеќе
image description